Girl Holding ViolinWellicht lees je mijn artikelen niet omdat je zelf viool of altviool speelt, maar omdat je kind een kleine (alt) violist is.

Als ouder heb je een belangrijke taak om je kind zo goed mogelijk te begeleiden in het leren bespelen van één van de moeilijkste muziekinstrumenten.

In dit artikel geef ik 6 tips wat je als ouder kan doen om de resultaten die kind in de vioolles heeft te maximaliseren. Zo houd je je kind gemotiveerd en kan je kind zich optimaal muzikaal ontwikkelen.

Tip 1: Wees aanwezig in de les en luister

In mijn lespraktijk heb ik ervaren dat leerlingen wiens ouders betrokken en geïnteresseerd zijn in de vioolles betere vooruitgang boeken. Sommige ouders lopen weg als de les begint en halen hun kind later op. Ze hebben geen idee wat er in de les gebeurt en kunnen hun kind thuis bij het oefenen dus geen begeleiding bieden.

Je kunt je kind op een mooie manier ondersteunen door dat half uurtje per week aanwezig te zijn in de les. Zo kun je meer uit de vioolles halen.

Waarschuwing: interfereer nooit in de les. Hoewel je bedoeling misschien goed is verstoor je op die manier het leerproces. Laat de docent zijn/haar werk doen. Je weet niet alles wat de docent in zijn/haar lesplan heeft. In een vioolles gebeurt veel meer dan op het eerste oog door de leek te zien is.

Tip 2: Realiseer je dat jouw rol vitaal is voor je kind z’n ontwikkeling op de viool of altviool

Kinderen zijn niet in staat zelfstandig hun huiswerk te studeren. Het is zeer moeilijk om de viool of altviool te leren bespelen en het is een hele lange weg. Je kind is nog te jong om alles zelf te doen. Jouw hulp en steun betekent veel voor ze.

Ideaal is dat je zelf enkele vioollessen neemt, zodat je wat basistechniek kent en weet hoe het is en hoe het voelt. Op deze manier kun je je kind nog beter ondersteunen in het oefenen… ga echter je kind niet lesgeven: de kans bestaat dat je kind dan dingen verkeerd aanleert.

Tip 3: Begeleid je kind in het oefenen

Jij weet van je schooltijd en eventuele studie hoe het is om te studeren en huiswerk te maken. Een kind kan soms maar wat aanmodderen en het huiswerk negeren. Uit je ervaring met huiswerk en studeren in het algemeen kun je je kind begeleiden de juiste oefeningen te doen.

Tip 4: Realiseer je dat kinderen niet kunnen plannen

Yup, hun hersenen zijn simpelweg niet in staat te plannen tot ergens in de puberteit… of nog veel later… Het is jouw verantwoordelijkheid als ouder om ervoor te zorgen dat je kind dagelijks oefent. Geef niet de docent of je kind de schuld als je kind te weinig oefent. Dit is echt jouw taak.

Tip 5: In de les gebeurt veel meer dan je als leek op het eerste gezicht ziet

Bespreek zo nu en dan in de les de vorderingen van je kind met de docent. De docent kan je meer vertellen over de doelen, worstelingen en het ‘grotere plan’. Als je hier meer van begrijpt, kun je je kind beter begeleiden in het oefenen. Probeer ook niet alles te begrijpen en overvraag de docent niet: je volgt immers geen opleiding tot viooldocent.

Tip 6: Geef niet snel op

Het duurt vele jaren van oefenen en lessen voordat je kind de basis van het vioolspelen onder de knie heeft. Het is een interessante en leuke reis, maar het is een lange termijn onderneming. Vioolspelen is niet iets wat je in een paar lessen kunt uitproberen. Het duurt jaren voordat je überhaupt weet wat het echt is. Hou je kind voor minstens een jaar gemotiveerd… dat is het vioolspelen een eerlijke kans geven. Enkele lessen zeggen nog helemaal niets. Een proefles is alleen nuttig om kennis te maken met de docent.

Je rol als ouder is erg belangrijk. Mooi viool leren spelen is een samenwerking van de docent, de leerling en de ouder(s). 

Ik hoop dat dit artikel je helpt deze rol te begrijpen en te vervullen.

Vind je dit artikel nuttig? Deel het dan met zoveel mogelijk ouders van jonge violisten die je kent.

Heb je zelf tips voor ouders? Deel ze in het commentaar onderaan dit artikel.