Wat zijn de grootste verschillen met de viool?

Een altviool is een kwint lager gestemd, CGDA in plaats van GDAE, dus precies een octaaf hoger dan een cello.

De altviool is groter (37 tot 44 cm klankkast lengte ten opzicht van 35 cm bij een viool) en heeft geen vaste maat. Zo zijn er ook altviolen die dezelfde maat hebben als een 4/4 viool, maar een dikkere klankkast hebben.

De altviool klinkt anders dan een viool. Het is niet zo dat de G snaar op een altviool dezelfde klankkleur heeft als een viool. De altviool klinkt donkerder en warmer. Het instrument heeft echt haar eigen geluid ten opzichte van de viool en de cello.

Altviolisten lezen in een andere sleutel: de C sleutel of de altsleutel.